Rekisteriseloste

Laatimispäivä 16.2.2013

Päivitetty 22.5.2018

EU:n yleisen henkilötietolain (GDPR) mukainen rekisteriseloste:


1. REKISTERINPITÄJÄ:

Suomen Kesäteatteri Oy

Pensaskuja 2 37500 Lempäälä

Puh. 0400 810710

Y-tunnus 2512391-2


Rekisteriasioita hoitava henkilö:

Petra Paavilainen

info@suomenkesateatteri.fi


2. REKISTERIN NIMI

Suomen Kesäteatterin asiakasrekisteri


3. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella tai toimeksiannosta taikka asiakas- tai jäsenyyssuhteen perusteella.


4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään Suomen Kesäteatterin asiakas- ja/tai jäsenyyssuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, suunnitteluun, analysointiin, tilastointiin, palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen, tarjoamiseen, kehittämiseen, seurantaan ja väärinkäytösten valvontaan sekä Suomen Kesäteatterin markkinointiin, markkinatutkimuksiin ja markkinointikilpailujen järjestämiseen.


5. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää henkilötietoja Suomen Kesäteatterin asiakkaaksi ja/tai verkkopalveluiden käyttäjäksi rekisteröityneistä henkilöistä. Keräämme vain pakolliset henkilötiedot ja säilytämme niitä turvallisesti. 

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

- Henkilön nimi ja yhteystiedot: postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

- Demografiatiedot

- Mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot

- Tapahtuma- ja analyysitiedot

- Asiakkuuteen/jäsenyyteen liittyvät tiedot


6. REKISTERIN TIETOLÄHTEET

Rekisteriin kerätään rekisteröityjen luovuttamia tietoja sekä Ticketmasterin verkkopalveluiden käytön aikana rekisteröityneestä käyttäjästä tallentuneita palvelun käyttöä koskevia tietoja.


7. TIETOJEN LUOVUTUS

Rekisterissä oleva henkilö voi kieltää tietojensa käytön ja luovuttamisen suoramarkkinointiin. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.


8. REKISTERIN SUOJAUS

Tiedot kerätään Ticketmaster Oy:n tietokantoihin ja Suomen Kesäteatteri Oy:n omiin tietokantoihin jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt. Emme koskaan anna tietojasi kolmansille osapuolille, joilla ei ole oikeutta saada tietojasi.

Ticketmasterin oma tietosuojakäytöntö:

https://www.ticketmaster.fi/tietosuoja


9. TARKASTUSOIKEUS

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää henkilötietoja tarkastettavaksi, korjattavaksi tai poistettavaksi. Sinulla on myös oikeus kieltää henkilötietojesi käsitteleminen tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelemistä.Koska henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi lupaan, sinulla on myös oikeus perua lupa milloin tahansa. Luvan peruminen ei vaikuta ennen perumista tehdyn tietojen käsittelyn laillisuuteen.Lisäksi sinulla on oikeus kieltää henkilötietojesi käyttö suoramarkkinointiin, kuten kohdennettuun markkinointiin, sekä saada luovuttamasi tiedot haltuusi jäsennetyssä, yleisesti käytetyssä ja koneluettavassa muodossa.

Rekisterissä oleva henkilö voi pyytää tietoja osoitteesta: info@suomenkesateatteri.fi

Uutiskirjeen saava henkilö voi peruuttaa tilauksensa välittömästi painamalla uutiskirjeen lopussa olevaa peruutus-linkkiä.

Lisätietoja GDPR-tietosuoja-asetuksesta:

https://tietosuoja.fi/tietosuojaperiaatteet